Home
Terugblik 5e Psychose Café
Vereniging van familieleden/naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.
Helmond e.o.
Terugblik 5e Psychose café Ypsilon Psychose Café Helmond over Psychose en Herstel   20 april 2017 Op 20 april was er wederom een Psychose café in Helmond in t Warant, georganiseerd door Ypsilon Helmond.  De organisatie telde 90 aanwezigen. De belangstelling neemt dus toe. Dat is niet verwonderlijk;   het psychosecafe is erg informatief en onderhoudend. Het was ook nu weer een ontspannen en informele avond. Aanwezig waren cliënten, naasten en hulpverleners.  De organisatie is in handen van Ypsilon. Ellen van Berlo en Jos Pieters zijn de kartrekkers, zij krijgen  ondersteuning van de stichting en enkele medewerkers van GGZ Oost Brabant, die ook nu weer goed gezorgd hadden voor een hapje en een drankje. De bijeenkomst met name geslaagd doordat eigen ervaringen bespreekbaar gemaakt werd en er ruimte was voor uitwisseling. Psychose en herstel; dat was het thema van de avond waarbij in het bijzonder  de aandacht voor het herstelproces van Nienke en de rol en betekenis van familie in dat proces besproken werd. Henk Driessen, cliënt-ervaringsdeskundige heeft een verslag gemaakt naar aanleiding van het interview van Nienke en haar ouders. Ook aan het woord kwam Herbert van Petersen , directeur GGZ Helmond/Peelland. Hij was erg positief over de betekenis van de avond en de getoonde belangstelling. Ook was hij van mening dat het belangrijk is dat deze avonden nog meer hun bestaansrecht ontlenen als het georganiseerd wordt vanuit het perspectief van familie en cliënt. Hij nam de gelegenheid te baat om een oproep te doen voor een gedreven familielid die zin en tijd heeft om dit unieke initiatief in de komende jaren mede te continueren. Hij verwees naar  Ypsilon , die via www.ypsilon-helmond.nl Ypsilon-helmond@hotmail.com. Dus schroom niet en neem contact op met Jos en/of Ellen, die je met plezier te woord zullen staan. Joost Goossens , de huispianist van deze avonden bracht onder meer een stuk van Mozart ter ore en omlijstte  daarmee de avond met zijn muziek. Daarnaast vertelde Chris de Haas, familievertrouwenspersoon, over zijn werk. Hij werkt laagdrempelig, familie kan hem benaderen als er problemen zijn met betrekking tot hulpverlening of in relatie tot de zorgvrager. Hij had zijn band meegenomen en schoof vervolgens achter de toetsen. De band "van die Dingen" liet een aantal liedjes horen , waarin ook het thema Herstel aan bod kwam. Zie nu het verslag van Henk Driessen, tevens medewerker van Anoiksis, waarvoor hij regelmatig interessante columns schrijft: 'Op donderdag 20 april 2017 was er weer een Psychosecafé in Helmond in psychiatrisch ziekenhuis De Warant.  Het stond in het teken van Psychose en Herstel. De triade hulpverlening/ kind/ ouders was er te gast. Er werd een inleiding gehouden door Jos Pieters, actief lid  binnen Ypsilon Helmond, die zei dat herstel van de cliënt inderdaad begint bij zichzelf. Hij noemde hiervoor vier belangrijke pijlers namelijk onvoorwaardelijke steun van familie en naasten, liefde, vertrouwen en hoop. Er was een hulpverleenster die interviewde Nienke en haar ouders. Zo was de triade compleet. Nienke kreeg veertien jaar geleden een psychose. Ze heeft veel steun aan haar ouders gehad. Nienke woont nu zelfstandig en doet twee halve dagen in de week betaald werk en verricht daarnaast ook nog behoorlijk veel vrijwilligers- werk. Nienke is altijd heel zelfstandig geweest en ze woont nu ook weer op zichzelf. Nienke heeft echter niet meer de energie van vroeger. Als ze moe wordt is Nienke wat somberder en ze kan door de vermoeidheid heel erg uitgeput raken. Acht uur nachtrust is voor haar zeer belangrijk. Het plannen van een de dag vindt ze voor zichzelf noodzakelijk. Dat doet ze zelf. De ene activiteit kost meer energie dan de andere en structuur in het leven vindt ze aan te bevelen. Afleiding hebben is ook van belang, aldus Nienke want anders gaat ze veel te veel piekeren. Ze kookt iedere dag zelf haar eten, goeie voeding heeft ze nodig. Als ze niet goed eet zit ze slechter in haar vel. Nienke heeft een ruime sociale kring met ouders, vrienden en kennissen. Inderdaad veel cliënten uit de psychiatrie komen na hun psychose terecht in een groot isolement. Met haar ouders heeft Nienke een goed contact, die helpen haar ook regelmatig als het nodig is. Nienke heeft in tijden dat het minder goed met haar ging ook wel eens onderdak bij hen gehad. Lotgenotencontact was voor haar heel belangrijk. Je krijgt bij lotgenoten begrip, er is een stukje gezelligheid en je kunt veel met elkaar delen, aldus Nienke. Aan de hulpverlening heeft ze veel baat gehad. Herstel begint bij hulp toelaten, aldus Nienke. Hulp toelaten is een vorm van jezelf kwetsbaar opstellen. De hulpverlening geeft haar veel steun en ze geven regelmatig goed advies. Toen ze in het begin begeleid zelfstandig ging wonen vond ze het moeilijk om hulp toe te laten. Nienke kreeg opnieuw zelfvertrouwen door de sociale rollen in de maatschappij weer op zich te nemen. Ook moest ze accepteren dat ze haar idealen uit het verleden niet meer kon verwezenlijken. Nienke vindt echter wel dat je je voor herstel doelen moet stellen. Haar ouders verschilden ook wel eens van mening over Nienke in haar hulpbehoevende toestand. Dan werd er echter van tevoren overlegd zodat ze op één lijn zaten. De eerste stap naar herstel was voor hen de weg naar Ypsilon. In het begin vonden ze dat heel erg heftig en confronterend. Men besloot echter door te zetten. Hun caravan was een plekje waar ze even afstand konden nemen van Nienke. Het advies van de ouders is dat je altijd ruimte voor jezelf moet maken wanneer het kind lijdt aan een psychose. Nienke kon echter wel altijd zelf bellen. Je moet niet te beschermend zijn naar het kind toe want dat werkt in het herstel juist belemmerend. In het begin was er veel onmacht bij de ouders. Door Ypsilon leerde men anders te denken over het hebben van een psychose. De ouders van Nienke vinden dat je je kwetsbare kant moet laten zien. Schroom ook niet om over moeilijke onderwerpen te praten. Boosheid mag er zijn, dat hoort bij het rouw- proces. Zonder de goede samenwerking tussen de triade hulpverlening/kind/ouders was Nienke niet zover gekomen. Goede samenwerking tussen die drie pijlers vinden ze alle drie zeer belangrijk. Nienke slikt nog steeds medicijnen, een onderhoudsdosis. Als ze nog een keertje psychotisch wordt zal de dosis waarschijnlijk (tijdelijk) verhoogd worden. Tijdens haar psychose heeft Nienke hele sterke emoties, hallucinaties en wanen. Ze hoort nog steeds stemmen. Maar al bij al, Nienke en haar ouders hebben de weg omhoog gevonden mede dankzij de goede samenwerking binnen de triade.' Het volgende Psyhcosecafe , in het najaar , staat in het teken van lichaam en geest. Meld je aan bij Ypsilon-helmond@hotmail.com, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van  de activiteiten.